/  Izjava o privatnosti

IZJAVA O PRIVATNOSTI

U skladu s Uredbom (EU) br. 2016/679 Obrt za cvjećarske usluge i trgovinu “Minnie”, u vlasništvu Snježane Kolarić obvezuje se pružati zaštitu osobnih podataka kupaca, na način da prikuplja samo nužne i osnovne podatke o kupcima koji su potrebni za ispunjenje naših obveza. Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Djelatnici Cvjećarnice Minnie te poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Prikupljanje i korištenje informacija
U procesu pružanja tražene usluge i za davanje obavijesti i informacija vezanih uz Vašu kupovinu ili neku drugu uslugu, koristiti ćemo samo one informacije koje nam svojevoljno date. Obvezujemo se da nećemo prodati, iznijeti ili dati ove informacije trećoj stranci na način koji nije naveden u ovoj izjavi.

Registracija
Web shop Cvjećarnice Minnie ne uvjetuje niti ograničava svoje funkcije ne-registriranim korisnicima. Registracija korisnika na našim stranicama je isključena, te samim korištenjem naših stranica niste dužni ostavljati svoje podatke.

Log datoteke
Log datoteke koristimo u svrhu održavanja web stranica, te iste brišemo nakon 30 dana. Logovi sadržavaju isključivo IP adrese koje nisu vezane uz bilo kakve osobne podatke te nije moguće identificirati pojedinca pomoću njih. pojedinca.

Dostupnost informacija
Prikupljeni demografski podaci bit će dostupni našim medijskim partnerima, profesionalcima i oglašivačima. Ovo nije povezano s bilo kakvim osobnim podacima uz pomoć kojih je moguća identifikacija pojedinca. Kako bismo pružili posebne usluge možemo se udružiti s trećom strankom. Samo kad se korisnik prijavi za ove usluge, trećoj stranci bit će dostupna imena ili druge kontakt informacije koje su neophodne za pružanje spomenutih usluga. Trećoj stranci nije dozvoljeno koristiti osobne podatke osim u svrhu pružanja navedenih usluga.

Sigurnost
Web stranica Cvjećarnice Minnie poduzima sve dostupne mjere kako bi zaštitila podatke o korisniku. Unošenje povjerljivih podataka putem ove web stranice zaštićeno je SSL sigurnosnim protokolom. U našem formularu za ostvarivanje narudžbe od korisnika se zahtijevaju osobni podaci koji su zaštićeni i šifrirani SSL protokolom.
Pristup povjerljivim podacima imaju samo zaposlenici kojima su isti potrebni kako bi pružili određenu uslugu.

Za sva dodatna pitanja o sigurnosti na našoj web stranici možete poslati e-mail na: info@cvjecarnica-minnie.hr.

Ispravci i uklanjanje osobnih podataka
Ukoliko korisnik želi ispraviti svoje osobne podatke koje posjedujemo ili ih ukloniti, to se može izvršiti na ovoj web stranici ili slanjem e-maila na adresu info@cvjecarnica-minnie.hr

Obavijesti o promjenama
U slučaju da odlučimo promijeniti naša pravila o poštivanju privatnosti obavijest ćemo objaviti na naslovnici naše web stranice kako bi korisnici uvijek bili upoznati s podacima koje prikupljamo, načina na koji ih koristimo. Ako u bilo kojem trenutku odlučimo iskoristiti osobne podatke na način različit od navedenog u vrijeme kad su isti podaci dobiveni, naše ćemo korisnike obavijestiti putem e-maila. Korisnicima će biti pružena mogućnost da odobre ili odbiju naše korištenje tih podataka na nov način. Podatke ćemo koristiti u skladu s pravilima o poštivanju privatnosti važećima u vrijeme prikupljanja podataka

PRIKUPLJANJE I OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Voditelj obrade podataka
Obrt za cvjećarske usluge i trgovinu “Minnie”, u vlasništvu Snježane Kolarić,  Kninski trg 11, 10000 Zagreb, je voditelj obrade vaših osobnih podataka.

Politika privatnosti se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili putem svojih partnera.
Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno. Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka. Ova politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.

Koje podatke prikupljamo
Osobni podaci: ime, prezime, adresa, kontakt broj, email adresa, datum rođenja.
Informacije o prodaji: informacije o kupnji, uključujući korisnički identitet kupca, broj narudžbe, podatke o dostavi, uključujući prigovore i zahtjeve

Svrha prikupljanja podataka
Prodaja proizvoda i cvjećarske usluge – za obradu vaše narudžbe i dostavu.
Obrt za cvjećarske usluge i trgovinu “Minnie”, u vlasništvu Snježane Kolarić će prikupiti osobne podatke, informacije o prodaji  te će ih koristiti za pružanje traženih usluga koje ste tražili i obavještavanje o pitanjima vezanim uz vaš proizvod te ispunjenje sklopljenog ugovora.
Pružanje osobnih podataka u svrhu ispunjenja sklopljenog ugovora predstavlja ugovornu obvezu te ako ih ne pružite, to može utjecati na ispravno izvršenje ugovora ili ga čak onemogućiti.

Podrška kupcima i marketing – za odgovore na upite i davanje novosti i ponuda
Cvjećarnica Minnie prikuplja osobne podatke te ih može koristiti kako bi kupcima odgovarali na upite i prigovore.

Prijenos trećim stranama
Osobni podaci mogu se prenositi trećim stranama, pod uvjetom da postoji pravna osnova za prijenos, poput ispunjenja ugovora između stranke i Cvjećarnice Minnie.

Vaši osobni podaci mogu se prenositi sljedećim subjektima:

  1. U svrhu realizacije naših usluga osobne podatke ćemo dijeliti s pružateljem distribucijskih usluga(General Logistics Systems Croatia d.o.o.). Pružatelj distribucijskih usluga može korisnika pri isporuci roba ili usluga tražiti osobni dokument na uvid i/ili evidentirati određene podatke sa dokumenta. Ukoliko korisnik nije voljan predati takve podatke nužne za isporuku paketa tj. dokaz o naručiocu, usluga ili roba neće moći biti izvršena ili uručena.
  2. Državne institucije koje zatraže podatke na uvid radi neke obrade ili potreba za ostvarivanja prava.
  3. CorvusPay – u svrhu obrađivanja kartičnog plaćanja, sa stranica Cvjećarnice Minnie se prenose isključivo osnovni podaci(ime, prezime) na stranice naplate CorvusPaya.

Koliko dugo zadržavamo vaše podatke
Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja, a najmanje za vrijeme trajanja ugovora između korisnika i Obrt za cvjećarske usluge i trgovinu “Minnie”.
Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.

Web shop
Korištenje web shopa Cvjećarnice Minnie dopušteno je isključivo fizičkim osobama starijim od 16 godina te pravnim osobama.
U slučaju da korisnik odluči ne pružiti podatke potrebne za određenu aktivnost, ista neće moći biti provedena.
Podaci koje korisnik daje pri izradi narudžbe pohranjuju se na serveru Cvjećarnice Minnie te u poslovnom programu fLight kojem pristup imaju isključivo djelatnici s posebnom šifrom i autorizacijom na poslovni program..
Korisnik može odlučiti ostaviti podatke trajno na stranicama koje služe za naplatu, no ti podaci nisu na našim serverima niti unutar našeg softwarea. Savjetujemo vas da pročitate kako te stranice obrađuju i evidentiraju takvu vrstu Vaših podataka kako biste u potpunosti bili upoznati sa svime.

Cvjećarnica Minnie ni u jednom trenutku ne raspolaže, ne prikuplja niti obrađuje osobne podatke unesene u svrhu procesiranja i naplate kartica. Cvjećarnica Minnie stoga upozorava Stranku da brine o podacima navedenim na kartici kako ti podaci ne bi bili dostupni trećim osobama te kako ne bi bili zlouporabljeni.

Gdje se pohranjuju osobni podaci

– podaci o korisniku kao kupcu: stranice Cvjećarnice Minnie koje se nalaze na serveru Obrta za cvjećarske usluge i trgovinu “Minnie”.
– u poslovnom programu fLight tvrtke Fornax d.o.o, na lokalnom serveru Obrta za cvjećarske usluge i trgovinu “Minnie”  kojem imaju pristup samo određeni djelatnici tvrtke te ovlaštena tvrtka za održavanje.

Pristup i izmjena podataka
Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim podacima pohranjenim na web stranici Cvjećarnice Minnie gdje ih može revidirati, mijenjati i brisati. Sve izmjene izvršene na web stranici bit će zabilježene i unutar samog poslovnog programa s odmakom od 24 sata.
Korisnik može u svakom trenutku dobiti informaciju o tome koje podatke Obrt za cvjećarske usluge i trgovinu “Minnie” ima pohranjene slanjem upita na email adresu info@cvjecarnica-minnie.hr
Povratnu informaciju na vaš upit bit ćemo u mogućnosti dati samo ukoliko je upit poslan s aktivnog emaila koji je zabilježen u našem sustavu s točnim podacima unutar emaila (ime i prezime, broj telefona korisnika koji traži informaciju) kako bi vas zaštitili od mogućnosti izlaganja vaših osobnih podataka nekoj trećoj osobi.

Zaborav osobnih podataka
Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka. To može učiniti slanjem zahtjeva na email adresu info@cvjecarnica-minnie.hr i podaci će biti brisani bez odgode osim u slučaju da postoji zakonska obveza čuvanja navedenih podataka, legitimni interes te osnova za ostvarenje vaših zakonskih prava.

Povratnu informaciju na vaš upit bit ćemo u mogućnosti dati samo ukoliko je upit poslan s aktivnog emaila koji je zabilježen u našem poslovnom softwareu s točnim podacima unutar emaila (ime i prezime, broj telefona korisnika koji traži informaciju) kako bi vas zaštitili od mogućnosti izlaganja vaših osobnih podataka nekoj trećoj osobi.

Pravo na prigovor
U slučaju da smatrate da imate osnove za prigovor, budite slobodni nam se obratiti na email adresu info@cvjecarnica-minnie.hr

Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka
Prikupljeni podaci su u elektroničnom obliku zaštićeni SSL certifikatom koji kriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala korisnika i info@cvjecarnica-minnie.hr. odvija sigurnim protokolom bez mogućnosti uvida u podatke od trećih strana. Ne možemo jamčiti zaštitu informacija prenesenih na ili s interneta pa stoga nismo odgovorni za informacije koje na takav način primi treća strana. Obrt za cvjećarske usluge i trgovinu “Minnie” pohranjuje podatke unutar EU-a.
Ovu izjavu o privatnosti Cvjećarnica Minnie može izmijeniti u bilo kojem trenutku uz prethodnu obavijest na ovim web stranicama. Ukoliko se korisnik ne slaže s ovom izjavom o privatnosti, upućujemo korisnika da napusti te ne pristupa stranici www.cvjecarnica-minnie.hr. Sve izmjene stupaju na snagu onog trenutka kada su objavljene na našim stranicama. Nastavak upotrebe naše web stranice od strane korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu izjavu o privatnosti.

Pravila o postupanju s kolačićima
Kolačić (cookie) je podatak koji web stranica pohranjuje u računalo ili mobilni uređaj posjetitelja. Kolačić dozvoljava web stranici da pamti akcije posjetitelja iz njegovih posjeta. Većina preglednika dozvoljava upotrebu kolačića, ali korisnik u svakom trenutku može kolačiće obrisati ili postaviti u pregledniku zabranu upotrebe kolačića. Najčešće razlozi upotrebe kolačića su identifikacija korisnika, pamćenje preferencija korisnika, pomoć pri unosu ili pregledu sadržaja koji je već unašan u prijašnjim posjetima, skupljanje podataka za analize i promotivne kampanje, sve u svrhu pružanja što boljeg korisničkog iskustva.
Prilikom uporabe kolačića određeni podaci se prikupljaju automatski s vašeg računala pri dolasku na naše stranice. Ti podaci mogu uključivati i IP adresu, datum i vrijeme pristupa, podatke o vrsti računala, operativnog sustava, pretraživaču koji koristite, verzijama programa kao i jezičnim postavkama vašeg računala. Pristupom na samu stranicu vidjet ćete obavijest o korištenju kolačića koji prikupljaju ove podatke te pritiskom na polje „Slažem se“ dajete nam privolu za prikupljanje tih podataka. Ukoliko na stranicama ne dozvolite privolu, ti podaci neće biti prikupljani, pohranjivani ni obrađivani.
Kolačići mogu biti Session cookies – pohranjuju se na računalu i brišu se odmah nakon zatvaranja preglednika, a omogućuju stranici prikupljanje privremenih podataka poput košarice za kupnju ili komentara.
Persistent cookies – ostaju u računalu i nakon zatvaranja preglednika ili gašenja računala ali obično imaju rok trajnosti.
Kolačići od prve strane koji dolaze sa web stranice koju ste posjetili mogu biti privremeni i stalni. Takvi kolačići omogućuju web stranici da sprema podatke koji se koriste kada korisnik ponovo posjeti web stranicu. Kolačići s treće strane su kolačići koji dolaze s vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće (Facebook, Instagram, Google analytics, AdWords, itd…).
Ti kolačići postavljeni su od strane web shopa Cvjećarnice Minnie i služe kao pomoć pri tumačenju ponašanja korisnika i u analitičke svrhe. Također ćemo koristiti kolačiće kako bismo pratili sadržaj košarice dok pregledavate našu web stranicuU postavkama pretraživača možete odrediti koje kolačiće želite prihvatiti, a koje odbiti. Mjesto uređivanja postavki ovise o vrsti pretraživača, a može se naći prilikom pretraživanja Help ili pomoć datoteke. Ukoliko odlučite da ne želite prihvaćati kolačiće s naše web stranice, postoji mogućnost da nećete moći koristiti određene funkcije na našoj web stranici.

Trgovac:

Obrt za cvjećarske usluge i trgovinu “Minnie”, u vlasništvu Snježane Kolarić isporučuje uslugu kupnje te dostave proizvoda na ovim web stranicama.
OIB: 49638751618
Kninski trg 11, Zagreb